top of page

Samtycke, relationer & identitet

Syftet är att genom icke-verbala metoder och skapandeövningar nå fram till en

reflektion om vem jag är, var mina gränser går och hur jag är mot mina medmänniskor. Extra fokus läggs vid egna kroppsliga upplevelser och erfarenheter från skolans omklädningsrum. Ett rum som tyvärr ofta upplevs som otryggt. Vi vill bidra med en förståelse för olika upplevelser.

Vår workshop knyter an till tematiken i vår föreställning Omklädningsrummet. Läs mer om föreställningen här!

Om ni önskar boka ett paket där eleverna först ser föreställningen och sedan möter oss i en workshop kan vi ta fram ett prisförslag år er beroende på hur många föreställningar och workshop ni önskar boka. 

Information

MÅLGRUPP

Årskurs 4-9

PLATS

Skolans gymnastiksal 

LÄNG

60-75 min

ANTAL MEDVERKANDE FRÅN KOMPANI CATAPULT

1-2 dansare

GRUPPENS STORLEK 

30 elever med lärare

TEKNIK

Tar med eget

PRIS

3 500 kr + moms 

Utbudsblad kommer snart!

bottom of page