top of page
Hti0IpcM.jpeg

Foto: Nena Segerbrand, Anepe Photo

Om oss

Kompani Catapult är ett danskompani med bas i Västra Götaland som grundades 2018. Samtliga medlemmar i kompaniet har en examen från Balettakademiens yrkesdansarutbildning i Göteborg och arbetar utanför Catapult i såväl sceniska som pedagogiska kontexter. I Kompani Catapult jobbar vi utan en enskild konstnärlig ledare och både skapar och producerar våra verk tillsammans. Att jobba i en icke-hierarkisk organisation innebär för oss ett ständigt utforskande av individens roll i gruppen. En konstant balansgång mellan solidaritet, ödmjukhet, förväntningar och krav. Något som vi tror avspeglar sig i vår konst.

 

Genom samskapande processer har vi hittat ett konstnärligt uttryck som är tillgängligt för många. Vi jobbar gärna nära vår publik och vill både beröra, uppröra och uppmana till samtal. Vår målgrupp består av både unga, unga vuxna och vuxna och vi jobbar såväl konstnärligt som pedagogiskt. Med passion och precision utforskar vi gränserna för dans och dess plats i vardagen - ibland kanske du inte ens vet att du kommer få uppleva dans.

Vi slungar vår publik mellan gågator och omklädningsrum. Mellan väntade och oväntade platser. Med stor kraft och tydlig riktning tar vi avstamp i aktuella och engagerande ämnen och ryggar inte för de svåra frågorna. Vi brinner för att alltid skapa danskonst med mening. 

bottom of page